Advertise Here

Despre infertilitate, despre cum o putem invinge, despre femei si minunile lor

- Another Blogger Blog's

Conditii pentru inscrierea in Programul National FIV

Incepand cu data de 15 iunie 2011, cuplurile care doresc sa acceseze programul Ministerului Sanatatii de fertilizare in vitro pot depune dosarele la sediul Centrului de Fertilitate . Portalul nostru va prezinta centrele de fertilizare din Romania. Informatii despre derularea programului in aceste centre le puteti luand legatura cu acestea. Prezentarea centrelor aici.
Criterii de eligibilitate 
Obiectivul subprogramului FIV/ET consta in tratamentul infertilitatii de cuplu prin aplicarea procedurii de fertilizare in vitro si embriotransfer la un numar limitat de cupluri selectate pe baza indeplinirii cumulative a urmatoarelor criterii de eligibilitate:
 1. cuplu steril, definit drept cuplul conjugal care nu a avut capacitatea de a se reproduce fara a folosi mijloace anticonceptionale timp de 2 ani de viata conjugala;
 2. cuplu casatorit de cel putin 2 ani;
 3. cel putin unul dintre membrii cuplului are cetatenie romana, cu domiciliul stabil in Romania;
 4. cel putin unul dintre membrii cuplului are calitatea de asigurat in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate de cel putin 2 ani;
 5. nici unul dintre membrii cuplului nu are copil in viata;
 6. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de sperma sau mama surogat);
 7. varsta femeii cuprinsa intre 24-40 de ani;
 8. indexul de masa corporala al femeii cu valori cuprinse intre 20-30;
 9. rezerva ovariana in limite normale probata de valoarea FSH si AMH 
Documente pentru dosar
Pentru includerea in subprogramul FIV/ET cuplul solicitant depune la sediul unei unitatii sanitare care deruleaza subprogramul un dosar care cuprinde urmatoarele documente:
 1. cerere pentru includerea in subprogramul FIV/ET – document original;
 2. copii legalizate dupa actele de identitate ale membrilor cuplului;
 3. copie legalizata dupa certificatul de casatorie;
 4. adeverinta eliberata de casa de asigurari de sanatate din care sa rezulte calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, de cel putin 2 ani – document original, emis dupa data de 1 ianuarie 2011;
 5. declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nici unul dintre membrii cuplului nu are copil in viata – document original;
 6. adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte inaltimea, greutatea si indexul de masa corporala al femeii – document original, emis dupa data de 1 ianuarie 2011;
 7. buletine de analize medicale din care sa rezulte valoarea FSH si AMH – documente originale, emise dupa data de 1 ianuarie 2011;
 8. documente medicale din care sa rezulte diagnosticul de sterilitate al cuplului solicitant – documente originale emise dupa data de 1 ianuarie 2011;
 9. document medical din care sa rezulte indicatia medicala pentru realizarea procedurii de FIV/ET – document original, emis dupa data de 1 ianuarie 2011;
 10. declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul a depus un singur dosar la sediul unei singure unitati sanitare care deruleaza subprogramul FIV/ET;
 11. document din care sa rezulte angajamentul cuplului privind depunerea copiei certificatului de nastere a copilului, la sediul unitatii sanitare in cadrul careia s-a realizat procedura FIV/ET, in termen de maximum 10 zile de la emiterea acestui document;
 12. opis al documentelor dosarului cu precizarea numarului de pagini aferent fiecarui document in parte.
Dosarul medical, respectand criteriile de includere, va fi inregistrat de catre Centrul de Fertilitate, iar copia acestuia va fi transmisa la Ministerul Sanatatii pentru evaluare. Pentru pastrarea confidentialitatii, copia dosarului va cuprinde doar un cod.
Dosarele pentru solicitarea includerii cuplurilor in subprogramul FIV/ET transmise de unitatile sanitare care deruleaza subprogramul se inregistreaza la Registratura Ministerului Sanatatii, in ordinea cronologica a datei de intrare in institutie.
La Ministerul Sanatatii dosarul va fi analizat de catre o Comisie numita prin Ordin de ministru din care vor face parte 5 membri (1 reprezentant Ministerul Sanatatii, 2 medici ginecologi neimplicati direct in reproducerea umana asistata, 1 medic urolog, 1 reprezentant al societatii civile). Comisia se va intruni in primele 5 zile ale fiecarei luni.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu